Poniższe grafiki odzwierciedlają pomieszczenia Centrum Pieniądza. Zobaczysz na nich miejsca, przy których użyłeś swojej karty-biletu.

SALA ANTYK I NOWOŻYTNOŚĆ

Miejsca odwiedzone

Miejsca nieodwiedzone
info info

POZIOM -1

POZIOM 2

POZIOM 3